Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 21 2015

ghori
9996 b0ef 500
Reposted fromfungi fungi viaQudaci Qudaci

January 15 2014

Tumblr Gets Deep

Reposted fromthe-11-doctor the-11-doctor viaImmortalys Immortalys

January 12 2014

ghori
9560 571e
Reposted byImmortalysjanuschytrus

January 01 2014

ghori
1338 33d6 500
Reposted fromsilentmaciej silentmaciej viaImmortalys Immortalys
ghori
0640 e4e8

December 25 2013

ghori
9706 5874 500
Reposted frompolaczetto polaczetto viafretka fretka
ghori
ghori
świąteczny poradnik prezentowy.
Reposted frommarsjaninzmarsa marsjaninzmarsa viaQudaci Qudaci
ghori
3354 3864 500
Reposted fromcontroversial controversial viashivu shivu

December 22 2013

ghori
2817 b312 500
Reposted byjanuschytrusmociumpaniejulanntoksycznyKryptoniteHypothermiahugostiglitzOhSnapkaskonmanxxanderer-tobiBadylelentariepolarsmoke11hardqorem

December 20 2013

ghori
Reposted fromkeke keke
ghori
Reposted fromkeke keke
ghori
Reposted fromkeke keke
ghori
Reposted fromkeke keke
ghori
6530 b769
Reposted fromober ober viaMezame Mezame
ghori
Myślisz mi się. Nieprzerwanie.
— - Wojciech Kuczok -
Reposted frommalinowykisiel malinowykisiel viaMezame Mezame
ghori
Reposted fromkeke keke viashivu shivu

December 17 2013

ghori
5293 09b7
Reposted fromwhygohome whygohome viaQudaci Qudaci
ghori
4607 6347
Reposted fromfelicka felicka viaMezame Mezame

December 16 2013

ghori
Problem ze wspomnieniami polega na tym, że nie wiadomo kiedy Ci się coś przypomni. Stoisz sobie przy kasie w Tesco i nagle JEB jak obuchem w głowę, a Ty musisz zachować kamienną twarz.
Reposted frompsychoo psychoo viaQudaci Qudaci
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl